اخبار و رویدادها

آزمون الکترونیکی اصول بازار سرمایه

بعد از یک  وقفه کوتاه به خاطر پاندمی سراسری کرونا آزمونهای تخصصی بورس ازاول بهمن ماه مجدداازسر گرفته شد.
آزمون هایی که به گفته برخی از داوطلبان با آنچه در سایت رسمی آزمون ها منعکس شده است تفاوت هایی دارد .
در پست های قبل مختصری از تاریخچه آزمون های بورس را با هم مرور کردیم.
حال قصد داریم نکاتی در مورد شرایط آزمون بدانیم.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم در بازمون اطلاعات کلی پیرامون آزمون اصول بازار سرمایه ارایه کنیم.

ساعت برگزاری آزمون طبق ساعت اعلامی در کارت ورود به جلسه می باشد.
همراه خود حتما خودکار یا مداد داشته باشید .
ماشین حساب مورد استفاده در آزمون همان ماشین حساب معمولی هست که روی همه ی کامپیوترهای شخصی موجود است.
حتما منابع مختلف را مطالعه کنید و هیچ کدام از سرفصل ها را ساده نگیرید
جدول زمانی ارزش پول روی میز هر داوطلب موجود است لذا حتما نحوه استفاده از آن را فرا بگیرید.
تعداد سوالات هر بخش 20 عدد و در مجموع 140 سوال می باشد.
حد نصاب قبولی در این آزمون کسب حداقل 35 درصد نمره از هر بخش (حداقل 7 پاسخ صحیح بدون غلط)
و کسب 50 درصد نمره از کل
دقت داشته باشید اگر تمامی بخش ها 100 درصد صحیح پاسخ بدهید و فقط یک بخش را کمتر از حد نصاب 35 درصد بزنید رد خواهید شد!!!

در پایان اگر تجربه ی شرکت در  آزمون اصول بازار سرمایه  را داشتید تجربیات خود را با ما و سایر داوطلبان این آزمون به اشتراک بگذارید.